logotipas-atviras-permatomas-01.png

BIRKAVAS

Arba apie vikingus, pirklius, sakalus ir svorio matus

 

Kas gali sieti vieną iš greičiausių paukščių, sklendžiantį danguje ir praktiškai nejaučiantį svorio, su tuo pačiu svoriu? Atrodo, klausimas, neturintis sprendimo.

Bet mes jį radome. Ir juo tapo nedidelis miestelis Lietuvos šiaurės rytuose. Salakas – miestelis, sugebėjęs išgyventi sunkiais laikais, kai pro jį ne kartą risdavosi viską šluojanti karo mašina. Ir ne tik išgyventi, bet ir augti, vystyti verslą ir netgi turėti savo svorio matą – salako birkavą, ištisais dviem pūdais pranokstantį tada naudotą rusiškąjį birkavą. Mums patiko tai, kad nieko neišsiskiriantis miestelis, tik savo žmonių darbštumu ir užsispyrimu sugebėjo likti istorijoje.

 

Miestelis, kuris visais laikais glaudė įvairių tautų atstovus, vertindamas juos pagal darbus, o ne pagal kilmę. Tikriausiai ši įstorija labai artima mums patiems. Todėl ir pasirinkome būten šį pavadinimą vienam iš mūsų projektų.

Taip ir gimė BIRKAVAS, jungiantis ir papildantis senovės pirklių vikingų miesto BIRKOS pavadinimą, Salako miestelį ir jame gyvenusius prekeivius, sugebėjusius turėti drąsos įvesti savo svorio vienetą ir mus – jaunus ir ambicingus, kuriančius naujus produktus, įkūnyjančius senąsias vertybes.

Daryk viską, ką laikai svarbiu ir teisingu. Praeis laikai, keisis mados – vertybės liks, klientas sugrįš.

Gal būt ne viskas, ką mes darome - madinga. Kažkam net gali pasirodyti neteisinga ar paprasčiausiai nepatikti, bet mes apsisprendėme – kad ir ką mes bedarytume,– tai bus dviem pūdais daugiau už kitus.

Ir pradedame pirma nuo savęs – dviem pūdais daugiau reikalavimų sau...

KAS... IR KODĖL MUMS SVARBU

Pasveikinti pirmąjį kylančios saulės spindulį...

Pamatyti, kaip pražysta tavo paties sodintas medis...

Išgirsti pirmąjį tavo vaiko koncertą...

 

Yra daiktų, kurių neįmanoma išmatuoti, juos įmanoma tik išgyventi. Filosofija? Gal būt, nors mes tai vadiname gyvenimu. Paprastu, žodžiu, rašomu iš mažosios , o ne iš didžiosios raidės. Kodėl iš mažosios? Viskas labai paprasta, mes nedeklaruojame – mes gyvename. Štai tokie mes visi. Inžinieriai iš pašaukimo, fizikai iš prigimties ir lyrikai dūšioje...

Sutikite, unginis mišinys... Gal todėl mes ir pasivadinome Ugnies sakalais – vertinantys skrydžio laisvę ir sugebantys suvaldyti ugnį. Iki piktumo besiginčijantys dėl mažos konstrukcinės detalės ir drąsiai laužantys priimtus standartus. Kai mums sako - neįmanoma, mes klausiame – kodėl? Kai mūsų klausia – kam, mes atsakome- taip gražiau. Ir, kaip ne keista, nežiūrint į visas marketingo specialistų rekomendacijas, – mes sakome "Ne" mūsų klientams. Todėl kad mums neegzistuoja klientai, mes turime partnerius-  tuos, kuriais pasitikime mes, ir tuos, kurie pasitiki mumis. Juk tu privalai sustabdyti draugą tada, kai jis daro tai, dėl ko po to gailėsis. Versle kitaip? Mums – ne.

Altruistai, ... fantastai …, - gal būt. Bet mes tikrai įsitikinę, kad gyvenimas per trumpas, kad jame egzistuoti. Mums norisi degti. Ir tik nuo jūsų priklauso, kiek ilgai mes degsime...

 

Mes degame tam, kad klestėtumėte Jūs!

KPF_logo.png

Projektui „Birkavas 300“ buvo naudojamos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srityje „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ lėšos.

Birkavas komanda išreiškia savo padėką Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir dėkoja už suteiktas galimybes ir palaikymą verslo pradžioje.

Naudojantis šiomis lėšomis pavyko sukurti dvi naujas darbo vietas.

 
UP_icon.png